Månadsarkiv: augusti 2017

Källkritik klass 7 & 8

Källkritik

Källkritik på internet, lite vad man kan tänka på.

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Kolla Källan material från skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/elever

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/lathund-1.151074

 

Skriva uppsatser och skolarbeten. Hur du skriver en korrekt källhänvisning och källförtecking både för yngre och äldre elever.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/skrivauppsats-1.173219

Upphovsrätt lärarguide vad det är som gäller.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/lararguider-1.155

Lektionsmaterial och övningar från skolverket för att arbeta med källkritik

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/lektionsmaterial

 

Länk till tidigare arbete med källkritik från förra terminen gå gärna in och läs det. :Källkritik för högstadiet och Källkritik

 

Källförteckning

Det vi främst kommer att fokusera på är att skriva en källförteckning och sökuppdrag. Det finns olika sätt att skriva en. Vi kommer dock att använda oss av Harvard standard. Jag kommer att gå igenom exempel på hur ni skriver källförteckning, citat och refererar.

Ett tips som jag har är att ni skriver källförteckningen i alfabetisk ordning, delar in i olika avdelningar beroende på om det är en muntlig källa, tryckta källor, elektroniska dokument.

Muntliga källor

Exempel på muntliga källor kan vara intervju. Det är viktigt att den ni intervjuar ger sitt samtyck till att vara en källa i t ex ert arbete.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Otryckta-kallor/

Tryckta källor

Exempel på tryckta källor är böcker. Det kan vara böcker ni har i undervisningen eller böcker från biblioteket.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Bocker/

Här är ett intressant exempel på att det är bra att kolla så att webbplatsen man refererar till fungerar. http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard/ . Den korrekta adressen är http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

Referens till tidningar

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Tidskriftsartiklar-och-dagstidningsartiklar/

Referens till elektroniska källor

elekroniska kan vara webbsidor, E-böcker eller CD-Rom.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Elektroniska-dokument/

Citat: Här ett exempel ifrån Högskolebiblioteket på Boråshögskola

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Citat/

Informationssökning och lite tips och råd

 • Planera din informationssökning
 • Använd flera olika sökverktyg och sökhjälpmedel och sök efter flera källor
 • Tänk på hur du söker och var du söker
 • Sökmotorer: Hur söker du, enkel sökning eller avancerade sökningar
 • Sök på andra språk, exempel engelska mycket mer dokument.
 • Analysera din träfflista, lite tips på vad man kan tänka på vid analys av träfflistan(tar upp på lektionen).
 • Använd ord, meningar och termer i dokument och böcker. T ex detta ord verkar relevant för att få reda på mer.
 • Tips kombinera sökningar och sökverktyg
 • Tankar och funderingar kring Google och Wikipedia

Sökuppdraget för klass 7 och 8

Sökuppdraget handlar om medeltiden. Klass 7 besvarar frågorna t o m nummer 9. Klass 8 besvarar alla frågorna. Använd er av de olika sökverktygen för att lösa sökuppgiften

1.Vad betyder medeltiden?

2.Mellan vilka år varade medeltiden i Europa? Berätta lite kort vad som hände i övriga världen under denna tids period?

3.Vad kallas tiden innan medeltiden?

4.Vad kallas tiden efter medeltiden?

5.Vad betyder feodal och vad innebär det?

6.Vad betyder vasall och vad innebär det?

7.Riddare: Utveckling av rustningar, beskriv kortfattat utvecklingen?

8.Vad betyder riddare? Vilka var deras största motståndare?

9.De fanns en annan sorts riddare i Japan, vad kallades de?

10.William Erövraren var med om ett känt slag, vad hette det och vilket år? Detta slag finns avbildat vad kallas verket?

11.Richard den 1 kallades också något annat vad? Varför kallades han detta? Han deltog i korståg, vad innebär det?

12.År 1346 Crécy var ett stort slag. Mellan vilka länder? Vad kallas detta krig mellan länderna. Riddarna möte vid detta slag sin överman mot ett vapenslag. Vad kallades detta vapen och vad var utmärkande för det.

13.Pesten hade även andra namn nämn några av dem. Hur smittade pesten? Hur många dog och hur stor var dödligheten när man blev smittad?

För att klara uppgiften: Svara på frågorna. Det viktigaste med uppgiften är att du visar hur du tänker, när du gör en informationssökning och skriver en källförteckning efter de standard som vi går igenom.

Informationssökningen: Vilka sökverktyg använder du och varför? Hur söker du, vilka ord och termer använder du? Vilka träffar och dokument bedömde du vara relevanta?

 

Sökverktyg som kan användas för att lösa sökuppdraget

 • Böcker, Historiska böcker
 • Tidningar, Tidskrifter b la Allt om historia
 • Sökmotorer, Google, bing, Yahoo, http://www.ask.com/
 • Metasökmotorer: https://www.ixquick.com/sve/, http://www.info.com/, http://www.dogpile.com/, https://www.search.com/
 • Ämnesordslistor, exempel Libris
 • Länksamlingar, Länkskafferiet
 • Webbplatser, SO-rummet
 • Uppslagsverk
 • Ordböcker och lexikon

 

De källor jag har använt mig av är dessa gå gärna in och läs mer om källförteckning och källkritik

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Kallkritik/

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Att-uppratta-en-kallforteckning/

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Kallforteckning/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Citat/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

 

Annonser

Välkommen tillbaka till skolan

Hej alla elever, föräldrar och skolpersonal. Välkommen till ett nytt läsår. En spännande bibliotekshöst väntar.

Den nya skolbiblioteksplanen för 2017-2018 är på gång, kommer att publiceras här. Skolbiblioteksplanen är det styrdokument som, bibliotekarien=jag arbetar efter och fokuserar verksamheten efter.

Det har skett lite förändringar i biblioteket. Mer hyllor, bättre placering och indelning i olika avdelningar t ex har alla böcker för lågstadiet placerats  och indelade i tre   läs nivåer 1. Börja läsa 2. Knäcka läskoden 3. Lättläst och kapitelböcker. Allt detta kommer att förklaras och visas av mig.

Biblioteket och bibliotekarien kommer vara en  resurs och handledare vid digitaliseringen i skolan i samarbete med pedagoger på skolan. Med b la programmering, IKT, MIK, Informationssökning, källkritik etc. Denna webbplats, blogg kommer att omformas lite för att bättre anpassas efter skolans digitalisering och röda tråden.

Lämna gärna kommentarer om webbplatsen i kommentarsfältet.

Har ni några frågor, funderingar eller önskemål på beställning av litteratur till skolbiblioteket så ni maila de till adressen christian@fsskolan.se eller komma till biblioteket.

Med vänliga hälsningar

Christian Runesson

Skolbibliotekarie

Framstegsskolan