Bokprat klass 4 Datum 14 sep 2017

Titel:Fem på smugglarjakt

Författare:Enid Blyton

Bildresultat för fem på smugglarjakt

Bild källa: Tradera

Titel:Motorsågar i björkhagen

Författare:Petrus Dahlin

Bildresultat för motorsågar i björkhagen

Bild källa: adlibris

 

Titel;Önskestjärnan

Författare: Ingelin Angerborn

Bildresultat för önskestjärnan ingelin angerborn

Bild Källa: Rabén & Sjögren

 

Titel:Zombiefeber

Författare:Kristina Ohlsson

 

Bildresultat för Titel:Zombiefeber Författare:Kristina Ohlsson

Bild Källa: Adlibris

 

Magiska 12 Fällan

Författare:Michael Grant

Bildresultat för 5.Titel:Magiska 12 Fällan Författare:Michael Grant

 

Titel:Solstriden

Författare:Jeanette Winterson

Bildresultat för Titel:Solstriden Författare:Jeanette Winterson

Bild källa: Rabén & Sjögren

+ Den gigantiska bokpåsen

Annonser

Bokprat klass 9 Datum 2017-09-04

Titel: Den unga eliten

Författare: Marie Lu

den-unga-eliten

 

Titel: Djupt ner i mörkret

Författare: Héctor Tobar

djupt ner

 

Titel: Dödens märken

Författare: Veronica Roth

dödens märken

 

Titel: Högt spel

Författare: Leigh Bardugo

hogt-spel

 

Titel: Drakarnas imperium

Författare: Valerio Massimo Manfredi

drakarnas

 

Titel:Olyckornas tid

Författare: Moira Fowley-Doyle

olyckorna

 

Titel: Fit Forever

Författare:Dolph Lundgren

fitforever

Källkritik klass 7 & 8

Källkritik

Källkritik på internet, lite vad man kan tänka på.

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Kolla Källan material från skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/elever

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/lathund-1.151074

 

Skriva uppsatser och skolarbeten. Hur du skriver en korrekt källhänvisning och källförtecking både för yngre och äldre elever.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/skrivauppsats-1.173219

Upphovsrätt lärarguide vad det är som gäller.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/lararguider-1.155

Lektionsmaterial och övningar från skolverket för att arbeta med källkritik

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/lektionsmaterial

 

Länk till tidigare arbete med källkritik från förra terminen gå gärna in och läs det. :Källkritik för högstadiet och Källkritik

 

Källförteckning

Det vi främst kommer att fokusera på är att skriva en källförteckning och sökuppdrag. Det finns olika sätt att skriva en. Vi kommer dock att använda oss av Harvard standard. Jag kommer att gå igenom exempel på hur ni skriver källförteckning, citat och refererar.

Ett tips som jag har är att ni skriver källförteckningen i alfabetisk ordning, delar in i olika avdelningar beroende på om det är en muntlig källa, tryckta källor, elektroniska dokument.

Muntliga källor

Exempel på muntliga källor kan vara intervju. Det är viktigt att den ni intervjuar ger sitt samtyck till att vara en källa i t ex ert arbete.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Otryckta-kallor/

Tryckta källor

Exempel på tryckta källor är böcker. Det kan vara böcker ni har i undervisningen eller böcker från biblioteket.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Bocker/

Här är ett intressant exempel på att det är bra att kolla så att webbplatsen man refererar till fungerar. http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard/ . Den korrekta adressen är http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

Referens till tidningar

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Tidskriftsartiklar-och-dagstidningsartiklar/

Referens till elektroniska källor

elekroniska kan vara webbsidor, E-böcker eller CD-Rom.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Elektroniska-dokument/

Citat: Här ett exempel ifrån Högskolebiblioteket på Boråshögskola

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Citat/

Informationssökning och lite tips och råd

 • Planera din informationssökning
 • Använd flera olika sökverktyg och sökhjälpmedel och sök efter flera källor
 • Tänk på hur du söker och var du söker
 • Sökmotorer: Hur söker du, enkel sökning eller avancerade sökningar
 • Sök på andra språk, exempel engelska mycket mer dokument.
 • Analysera din träfflista, lite tips på vad man kan tänka på vid analys av träfflistan(tar upp på lektionen).
 • Använd ord, meningar och termer i dokument och böcker. T ex detta ord verkar relevant för att få reda på mer.
 • Tips kombinera sökningar och sökverktyg
 • Tankar och funderingar kring Google och Wikipedia

Sökuppdraget för klass 7 och 8

Sökuppdraget handlar om medeltiden. Klass 7 besvarar frågorna t o m nummer 9. Klass 8 besvarar alla frågorna. Använd er av de olika sökverktygen för att lösa sökuppgiften

1.Vad betyder medeltiden?

2.Mellan vilka år varade medeltiden i Europa? Berätta lite kort vad som hände i övriga världen under denna tids period?

3.Vad kallas tiden innan medeltiden?

4.Vad kallas tiden efter medeltiden?

5.Vad betyder feodal och vad innebär det?

6.Vad betyder vasall och vad innebär det?

7.Riddare: Utveckling av rustningar, beskriv kortfattat utvecklingen?

8.Vad betyder riddare? Vilka var deras största motståndare?

9.De fanns en annan sorts riddare i Japan, vad kallades de?

10.William Erövraren var med om ett känt slag, vad hette det och vilket år? Detta slag finns avbildat vad kallas verket?

11.Richard den 1 kallades också något annat vad? Varför kallades han detta? Han deltog i korståg, vad innebär det?

12.År 1346 Crécy var ett stort slag. Mellan vilka länder? Vad kallas detta krig mellan länderna. Riddarna möte vid detta slag sin överman mot ett vapenslag. Vad kallades detta vapen och vad var utmärkande för det.

13.Pesten hade även andra namn nämn några av dem. Hur smittade pesten? Hur många dog och hur stor var dödligheten när man blev smittad?

För att klara uppgiften: Svara på frågorna. Det viktigaste med uppgiften är att du visar hur du tänker, när du gör en informationssökning och skriver en källförteckning efter de standard som vi går igenom.

Informationssökningen: Vilka sökverktyg använder du och varför? Hur söker du, vilka ord och termer använder du? Vilka träffar och dokument bedömde du vara relevanta?

 

Sökverktyg som kan användas för att lösa sökuppdraget

 • Böcker, Historiska böcker
 • Tidningar, Tidskrifter b la Allt om historia
 • Sökmotorer, Google, bing, Yahoo, http://www.ask.com/
 • Metasökmotorer: https://www.ixquick.com/sve/, http://www.info.com/, http://www.dogpile.com/, https://www.search.com/
 • Ämnesordslistor, exempel Libris
 • Länksamlingar, Länkskafferiet
 • Webbplatser, SO-rummet
 • Uppslagsverk
 • Ordböcker och lexikon

 

De källor jag har använt mig av är dessa gå gärna in och läs mer om källförteckning och källkritik

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Kallkritik/

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Att-uppratta-en-kallforteckning/

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Kallforteckning/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Citat/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

 

Välkommen tillbaka till skolan

Hej alla elever, föräldrar och skolpersonal. Välkommen till ett nytt läsår. En spännande bibliotekshöst väntar.

Den nya skolbiblioteksplanen för 2017-2018 är på gång, kommer att publiceras här. Skolbiblioteksplanen är det styrdokument som, bibliotekarien=jag arbetar efter och fokuserar verksamheten efter.

Det har skett lite förändringar i biblioteket. Mer hyllor, bättre placering och indelning i olika avdelningar t ex har alla böcker för lågstadiet placerats  och indelade i tre   läs nivåer 1. Börja läsa 2. Knäcka läskoden 3. Lättläst och kapitelböcker. Allt detta kommer att förklaras och visas av mig.

Biblioteket och bibliotekarien kommer vara en  resurs och handledare vid digitaliseringen i skolan i samarbete med pedagoger på skolan. Med b la programmering, IKT, MIK, Informationssökning, källkritik etc. Denna webbplats, blogg kommer att omformas lite för att bättre anpassas efter skolans digitalisering och röda tråden.

Lämna gärna kommentarer om webbplatsen i kommentarsfältet.

Har ni några frågor, funderingar eller önskemål på beställning av litteratur till skolbiblioteket så ni maila de till adressen christian@fsskolan.se eller komma till biblioteket.

Med vänliga hälsningar

Christian Runesson

Skolbibliotekarie

Framstegsskolan

 

 

Pressfrihetens dag 3 maj

Idag firar världen pressfrihetens dag. Som är skapad efter FN:s 19 artikel. Att alla världens länders media skall vara fri och obunden, inte styras av regeringar. Att journalister skall kunna uttrycka sig utan att riskera fängelse eller bli skjutna. Den fria pressen är en av demokratins viktigaste byggstenar och avgörande för ett demokratiskt samhälle. Det är viktigare än nånsin att vi står upp för demokratin och yttrande friheten.

Författarbesök datum 2017-04-18 Ann-Helén Laestadius

20170418_092803

Fakta

Ann-Helén Laestadius

svensk-samisk journalist och författare

Frilansjournalist skriver för samiska tidningar och webbsidor.

Ålder: 45 år

Bor: Solna

Född och uppvuxen i Kiruna.

Augustpris vinnare 2016 i kategorin bästa ban och ungdomsbok, för sin bok Tio över Ett

Ledamot sedan 2016 i regeringens läsdelegation.

Denna dag hade vi besök av författaren och frilansjournalisten Ann-Hélen Laestadius. Klasserna hon träffade under sitt besök var klass sex, sju, åtta och nio. Ett mycket givande och intressant samtal med klasserna. Klasserna var engagerade, deltog och ställde bra frågor.

Berättade sin bakgrund och varför hon ville bli författare. Om sin samiska bakgrund, hur svårt det kan vara att veta var man hör hemma. Berättade om den samiska kulturen, historia och språk. Sverige har genom historien behandlad samerna illa med rasism och förtryck. Denna rasism och förtryck har skett bl.a. genom rasbiologiska institutet i Uppsala, där rasbiologer mät och delade in människor i olika grupper. Detta är ett mörkt kapitel i Sveriges historia. Samerna hade heller inte rätt till en fullvärdig utbildning, de fick gå i sämre skolor och skildes från sina familjer.

Född och uppvuxen i Kiruna. Stort intresse för att idrotta, särskilt fotbollen eller redskapsgymnastiken. Ett Kiruna i förändring. Den förändring som sker är att hela staden måste flyttas, pågrund av malmindustrin. Malmindustrin som skötts av LKAB. Varje natt sprängs det i gruvan. Det bildas sjunkhål och hela staden riskerar att störta ner i dessa jättehål. Därför river man hus och byggnader och flyttar staden. Det inte många tänker på och som Ann-Hélen tar upp i sin bok Tio över ett, är hur människorna mår. Hur det påverkas de av att behöva riva upp sin tillvaro och flytta? Att behöva lämna sitt hus som man växt upp i. Att man i Kiruna är beroende av de arbetstillfällen som LKAB och gruvan erbjuder. Hennes pappa har också jobbat i gruvan. Fast Ann-Hélen bor i Solna reser hon ofta hem till Kiruna för att hämta inspiration till sina böcker.

Hon visste tidigt att hon ville bli Journalist och författare. Men det saknades litteratur i hemmet. Bibliotek, skolbibliotek och lärare blev en inspiration och drivkraft att ändå söka sig till litteraturen och börja läsa och skriva. Arbetade som journalist efter gymnasiet, har arbetat för både Aftonbladet och Expressen.

Kände att hon under sin uppväxt inte vågade visa sin samiska identitet, men detta ändrade sig i gymnasiet. Började söka upp sin samiska identitet och lära sig språket, historien och kulturen.

Hennes första bok SMS från Soppero handlar om Agnes som bor i Solna och spelar fotboll. Agnes saknar kontakt och anknytning till det samiska. Så får hon ett Sms från en kille som heter Henrik på Samiska. Boken handlar om att hitta sig själv, acceptans för varandra och kärlek. Tre uppföljare som är Hej vacker, Ingen annan än du och Hitta hem. I andra boken Hej vacker för Agnes kämpa för att accepteras av Henriks mamma. I den avslutande boken, Hitta hem handlar om just att hitta hem. Var hör jag hemma?

Ann-Hélen kom med skrivtips och vad eleverna kan tänka på när de skriver. Hur hon själv arbetar som författare när hon skriver sina böcker. Tänka på att man ska ha en bra och spännande historia. Förlagets redaktör kan hjälpa en med språk och stavning. Att hämta innehåll till böcker i sin närmiljö vad gäller platser, miljöer och personer. Att ta hjälp av någon man litar på för feedback. Göra Mind Map eller tanke karta som eleverna kallar det. Mind Map är en plan för boken på 1 till 2 sidor. Med hjälp av Mind Mapen har man en plan för skrivandet och handlingen.

Avslutningsvis vill jag bibliotekarien och personalen på Framstegskolan tacka Ann-Hélen för att hon besökte vår skola och prata med eleverna på Framstegsskolan.

Bibliografi förteckning över hennes verk

Laestadius, Ann-Helén (2007). SMS från Soppero. Stockholm: Podium och Nordiska museets förlag i samarbete med Samiskt informationscentrum. Libris 10581012. ISBN 978-91-7108-518-4 (inb.)

Laestadius, Ann-Helén (2010). Hej vacker. Stockholm: Rabén & Sjögren. Libris 11743129. ISBN 978-91-29-67424-8 (inb.)

Laestadius, Ann-Helén (2011). Ingen annan är som du. Stockholm: Rabén & Sjögren. Libris 12086765. ISBN 978-91-29-67651-8 (inb.)

Laestadius, Ann-Helén (2012). Hitta hem. Stockholm: Rabén & Sjögren. Libris 12756512. ISBN 978-91-29-68197-0 (inb.)

Laestadius, Ann-Helén (2014). Bromsgatan – vi som bodde på gårdarna. Kiruna: Kirunatidningens förlag. Libris 16884628. ISBN 978-91-63740282

Tio över ett (2016) (Rabén & Sjögren)

Öppettider och Schema för biblioteket

Öppettider måndag till fredag 9.00 till 15.30

Biblioteksschema

Måndag

9.00 Biblioteket öppnar

9.00 till 9.40 Klass 2 halvklass biblioteket

9.20 till 9.30 Kortrast Bibliotek öppet

9.40 till 10.00 Rastvakt ute. Bibliotek stängt

10.00 till 10.40 Klass 2 halvklass biblioteket

10.30 till 10.40 Kortrast. Biblioteket öppet

10.45 till 11.15 Lunch. Bibliotek stängt.

12.10 till 12.40 Rastvakt inne. Biblioteket öppet

13.40 till 13.50 Kortrast. Biblioteket öppet

15.30 Biblioteket stänger

 

Tisdag

9.00 Biblioteket öppnar

9.20 till 9.30 Kortrast. Bibliotek öppet

9.40 till 10.00 Rastvakt ute. Bibliotek stängt

10.30 till 10.40 Kortrast. Biblioteket öppet

10.45 till 11.15 Lunch. Bibliotek stängt.

12.10 till 12.40 Rastvakt inne. Biblioteket öppet

12.40 till 13.20 Klass 6 halvklass varannan vecka

13.20 till 14.20 Klass 1 halvklass

15.30 Biblioteket stänger

 

Onsdag

9.00 Biblioteket öppnar

9.20 till 9.30 Kortrast Bibliotek öppet

9.40 till 10.00 Rastvakt ute. Bibliotek stängt

10.30 till 10.40 Kortrast. Bibliotek öppet

10.40 till 11.30 Klass 4 Läslyftet

11.30 till 12.00 Lunch

12.10 till 12.40 Rastvakt. Biblioteket öppet.

13.40 till 13.50 Kortrast. Biblioteket öppet

15.30 Biblioteket stänger

 

Torsdag

9.00 Biblioteket öppnar

9.20 till 9.30 Kortrast. Bibliotek öppet

9.40 till 10.00 Rastvakt ute. Bibliotek stängt

10.30 till 10.40 Kortrast. Bibliotek öppet

10.40 till 11.40 Klass 7

11.40 till 12.00 Lunch

12.10 till 12.40 Rastvakt. Biblioteket öppet

13.20 till 14.20 Klass 1 halvklass

15.30 Biblioteket stänger

 

Fredag

9.00 Biblioteket

9.20 till 9.30 Rastvakt. Biblioteket öppet

9.40 till 10.00 Rastvakt ute. Biblioteket stängt

10.30 till 10.40 Kortrast. Biblioteket öppet.

10.40 till 11.40 Klass 8

11.40 till 12.10 Lunch

12.10 till 12.40 Rastvakt. Biblioteket öppet

13.40 till 13.50 Kortrast. Biblioteket öppet

15.30 Biblioteket stänger