Projekt läslust att upptäcka kulturen & litteraturen

I samarbete med skolans elever, lärare och bibliotekarie har bibliotekarien lanserat ett projekt som heter Projekt läslust att upptäcka kulturen och litteraturen. Där det är tänkt att väcka intresse för läsning och kultur anpassad efter de olika stadierna. Kommer att arbeta tematiskt och i olika genrer. Detta är två power point presentationer för att beskriva och illustrera hur det är tänkt att vi ska arbeta. I slutet av projektet kommer en kvalitativ undersökning att genomföras av bibliotekarien med enkätfrågor och intervjuer.

Presentation läslust

Projekt läslust presentation för klasser

Annonser