Bokprat klass 7 11/10 2017

Geronimo

Författare:Peter Glas

Bildresultat för bok geronimo

 

Spejarens lärling del 1 Gorlans Ruiner

Författare: John Flanagan

Bildresultat för 2.Spejarens lärling del 1 Gorlans Ruiner Författare: John Flanagan

 

Nyckelbarnen

Författare: Sara Kadefors
Bildresultat för nyckelbarn

Dömd

Författare:Pascale Vallin Johansson

Bildresultat för Dömd Författare:Pascale Vallin Johansson

 

Springkällan

Författare:Johan Eriksson

Bildresultat för springkällan bok

Skärvor av ett liv

Författare: Hedi Freid

Bildresultat för skärvor av ett liv

 

Annonser

Bok och Biblioteksmässan 2017

Bok och biblioteksmässan 2017 september

Bildresultat för bokmässan 2017

Trots nazister och rasister var det en bra mässa. Temat för mässan var yttrandefrihet.

Det var en mycket givande mässa med många intryck och intressanta föreläsningar jag har här sammanfatta lite vad tog med mig.

Seminarier/föreläsningar jag besökte

Föredrag: Behöver du säga allt du tänker?

Bildresultat för bokmässan 2017 behöver du säga allt du tänker

Om näthat. Radioprofil Hampus Nessvold om näthat och den stereotypa mansnormen. Johan Unenge serie Ordet är fritt.

Moderator Ewa Thorslund

Lite dubbelt du kan säga nu vad du tänkte. Ha lite impuls kontroll. Tänka efter före tänk t ex om vi hela tiden säger vad vi tänker skulle samhället bli ohållbart. Att låta passera ett filter innan.

Stärka ungas mediavanor

Ordet är fritt grattis

Mäns ansvar på nätet. Hur vi uttrycker oss. Ta ansvar.

Ansvar som har offentliga personer t ex kändisar. Så man inte bidrar till näthatet.

Ungdomsbarometer kolla hur ungdomar identifierar sig.

Gameing miljön ibland en väldigt hård chargong.

Statens media råd har uppdrag från regeringen.

Saknas impuls kontroll

Du träffar inte fysiskt

Känner dig kanske större än du är. Hybris.

Kanske ska tänka en gång till innan skriva på t ex Face Book.

Alla har idag sin egen scen

Alla ska ha en åsikt om allt. Behöver man inte ha.

Impulskontroll=påverkas av t.ex. datorskärmen, mobil sociala medier.

Föreläsning: Digitala läromedel inspiration eller manual för lärande

Bildresultat för bokmässan 2017 molnet

Problematisera runt digitaliseringen

Digitala läromedel på vilka villkor. Existerar det lika villkor?

Från vilka grunder utgår skolornas digitaliserings

Det är inget val vi måste anpassa oss. Måste anpassa sig efter samhällsutveckling. Vi måste digitalisera oss.

Problem är att många eldsjälar driver på utvecklingen. Det saknas standardiseringar.

Myten om digitala infödingar menas med det generation som växt upp med teknologin att det behärskar digitalisering förstå hur och lära oss av utvecklingen. Många barn och ungdomar kan mycket IT men har ändå problem med att hantera digitaliseringen.

Hur ska digitala läromedel se ut för att främja elevers lärande? Ofta så utgår man efter fysiska läromedel. Missar fördelarna med de digitala funktionerna och interaktionen.

Problem att tekniken före gott pedagogiken.

Mer evidensbaserat att det fungerar i verkligheten.

Mervärden genom digitala läromedel använda funktionaliteten, dokumentera t ex elevernas kunskaps utveckling och hur de tar sig dit. Aktiviteter.

Vad bör man som lärare begära av ett digitalt läromedel? Bättre beställare bättre kunskap ett rent testverktyg eller ett läromedel. Vilken feedback läromedlet ger.

Distinktioner diskussion om Läromedel som utger sig för att vara digitala och ”riktiga” digitala läromedel.

Föreläsning: Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för barn och ungas läsning

Bildresultat för bokmässan 2017 Föreläsning: Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för barn och ungas läsning

Många aktörer bibliotekarier, ungdomar, myndigheter

Det är inte likvärdigt den socioekonomiska bakgrunden.

Löser man inte detta så löser sig aldrig

Läsambassadörer arbetar med detta.

Vad bygger på eldsjälar och vad kan vi bygga projekt av. Så det inte blir ett kort tomtebloss.

Utan projekt med många aktörer över gränserna. Juni 2018 klara.

Tidiga insatser viktigt. Ju tidigare insatserna sätts in dessbättre resultat

Kulturrådet bokstart Huddinge.

Fråga hur ska vi lägga resurser. Skapa större likvärdighet.

Förskolan viktig förutsättning skapa första kontakten. Tillgång till litteratur. Viktigt bibliotek och bibliotekarie. Bra samverkan skolan och bibliotek. Tidigt.

Vuxna förebild viktigt. Läsa högt. Paus projekt Johan. Idrott tränare. Att kombinera läsning och idrott.

Läsligan Skelleftå

Läskickar Östergötland

Läsande vuxna i skolan.

Viktigt att vuxna läser för sina barn. Där grunden läggs.

Utövande idrottare viktiga som läsinspiratörer.

Skolbibliotek viktigt en pedagogisk resurs. Växa i sin läsning. Utveckla biblioteket.

Kan tidigt med skolbibliotek upptäcka en språkstörning bland elever.

Kompetens inom läsning hjälpa olika barn.

Läslyftet. Kompetens utveckling. Goda läskunskaper och läsförmåga hjälper också till i alla skolämnen.

Kompetens samverkan inom läsning. T ex inom skolan lärare, bibliotekarie och rektor.

Visa läsningen. Jätteviktigt.

Anne-Marie körling ambassadör

Bokbryggan

Lässatsing Eskilstuna

Lässatsing på alla områden

Vad gör läsningen med dit språk. Frågade två stycken elever hur de upplever att läsningen påverkar deras språk. En 11 åring allt påverkat allt.

9 åring skulle känna mig ensam och läskigt.

Så text och läsning hur vi läser är jätteviktigt. T ex fråga vad har du läst idag lika viktigt som vad har du ätit idag.

Bibliotek: Onödiga klyftor som ska överbryggas. Vill läsa, får läsa och inget tvång. Öppet för alla. Bibliotekskort viktigt. Förskolan göra boken biblioteket bibliotekarien för alla. Viktigt att ge möjlighet för alla att läsa på sitt sätt.

Att låna ett läsintresse.

Skolan, Att kunna läsa, Att fortsätta läsa, tid att läsa, högläsning, skolbibliotek, skolbibliotekarie.

Högläsande lärare jätteviktigt. Ger mötet med texter som kanske elever inte möter.

Att lyfta läsfrämjandet. Stämningen runt läsningen och böcker. T ex för att lära sig språket. Höra samtalet.

Intervjuat massor av barn och vuxna. Genom sitt barn har lärt sig att läsa högt. Barn drar föräldrar till biblioteket. Lära sig att läsa med sina barn. Barn lär sig att låna och lämna tillbaka.

Barn vill läsa. Men kanske inte alla kan eller vågar. Väcka nyfikenhet. All läsning viktigt.

Ska vara tillgängligt till alla.

Pusha med läsningen viktigt driva på.

Föreläsning:Så väcker du barns läslust

Författare: Helena Bross, Johan Unenge och Martin Widmark

Samarbete med Akademi bokhandeln.

Akademibokhandel läsborgarmärket och läsutmaningen. Jag ska kopiera information om läsborgarmärket och andra tävlingar som Akademibokhandeln ordnar som kan vara intressanta för skolans elever.

Petter Lidbeck för å läsa. Tips förbjuda dem och läsa.

Inte bara utgå från nyttospåret. Mys och läsa de böcker man själv vill.

Prata med föräldrar. Måste också lägga tid på läsningen tid och kraft. Ha lite mysigt. Barn gör inte det vi säger. Barn gör det vi gör.

Vidga textbegreppet. Sätt rätt bok i händerna på barn.

Både nytta och lust spår.

Förlag bättre på att presentera sina böcker enklare så man kan ge rätt bok till rätt unge.

Äldre barn bok tipsar yngre barn. Bra tips.

PT PL personlig bibliotekarie. Ansvar för bibliotekarie.

Elev fylla i formulär efter detta kan kombineras med nya systemet WeLib.

Att man också ger utrymme för ljudböcker, e-böcker och all typ av litteratur.

Tyvärr har serien ingång i läsning påverkad av de ökande mobilanvändandet enligt Johan.

GT ex stört dör Sverige i PISA ett tag en anledning de digitala vertygen har tagit tid från läsningen t ex högläsningen. Men denna trend håller på att vända.

Visa på belöning med att läsa. Kanske mer roliga böcker.

Bok för känslor.

Pojkars läsning. Möter ofta kvinnor både i skolan och på förlagen. Måste ta fram böcker för pojkar och tjejer. Vad vi än tycker som vuxna om könsroller i böcker. Så är det så att killar vill läsa om killar i t.ex. huvudrollen i boken.

Manliga förebilder som läser t ex i Lerum ett projekt som heter Brandman läser.

Effekten blir ofta bra på detta sätt.

Unga scen Läs delegationens rapport

Likvärdig tillgång till skolbibliotek.

Var femte nionde klassare förstår inte vad de läser.

Utåt riktade läsfrämjande representanter läsdelegater t ex Læstadius Widmark Johan Ununge m.m.

Följa barnen röd tråd

Vuxna förebilder är också viktigt.

Ett levande skolbibliotek en pedagogisk funktion väcka intresse för läsning. Ett bra skolbibliotek=bra skola.

Skolbiblioteket måste lyftas fram.

Nationella kunskaps för skolbibliotek och skolbibliotek

Dik har gjort detta.

Skolbibliotek ska vara verksamhet inte bara fysisk plats

Halmstad framgång fritidspedagoger, bibliotekarier, vuxna ger bra effekt med många intressenter.

Läs delegationen ska verka för läsförståelse, läslust, läsfrämjande.

Läslyftet kompetens öka den.

Förslag kompetens utveckling för bibliotekarier och biblioteket.

Ta vara kompetens och vad de vet om barnen elever fridishemmet.

Vuxna måste visa att de gillar att läsa.

Läsning på lov. Frivilliga fritids läsning.

Learning lost och summer reading tappar kunskap under ledigheten.

Folkbibliotek kan spela en viktig roll på t ex sommarlov med sommarläsning verksamhet.

Podd med Martin Widmark Lärarpodd.

Relaterad bild

Barnsläsning och motivation.

Vi talar inte om klasser längre i samhället

Utan vi talar om de som läser och inte läser. Läsningen kan överbrygga skillnader.

Förskolan viktig många hem där det inte läser. De som går förskolan och kommer kontakt med läsandet har dubbelt så stort ordförråd.

Vi ska skapa bokälskare.

Många vet inte vad läsningen är.

Motivationen börjar tidigt.

Läsa tidigt för barnen. Om t ex alla vet vem Alfons, Emil eller andra figurer är kan det vara en bra indikator på att läsningen fungerar.

Högläsning, noga med urval väcka läsintresse. Tidiga insatser. Scanna av tidigt så hittar problem tidigt. Så man inte upptäcker fel med avkodning i tex högstadiet. Vi utvecklas olika.

Läslyftet

Martin Widmark säger att lärarna gör väldigt bra jobb med bl.a. integration läsning. Martin berömmer alla lärare för sina insatser.

Hur han skriver börjar vid nio kreativa på morgonen.

Här är lite tips ifrån Martin hur man kan få barn att skriva berättelser.

Bra dela upp i grupper två. Planera berättelsen först. T ex vad ska hända. Utan att man bygger historien och sen skriver. Så man inte måste skriva historien alltså skriva första lektion. T ex spara skrivandet i ett skåp skapa spänning inför skrivandet.

Vem ska det handla om?

Ta ett beslut vem ska det handla om vad ska hända. Sen kan de ta flera svåra beslut.

Våga kliva in i fantasins värld.

Börja med ett samtal med eleverna.

Föreläsning:Molnet Äntligen programmering på schemat

Bildresultat för bokmässan 2017 molnet

Daniel Barker och Anders Brick arrangör Natur och Kultur.

Stärka digitala kompetens i läroplan 2017 från regeringen

Programmering ska ingå i matematik

Ex 8 av 10 lärare osäkra att lära ut programmering.

Programmering ska ingå som ett verktyg.

Textbaserad programmering ska också ingå för hög o gymnasiet.

Helena Kvarnsell blogginlägg lärarnas riksförbund börja med de vi har material använda grund läggande matematik. Sen kan man gå mot mer avancerad matematik=avancerad programmering.

Python för Trinket programmera Pyton Natur och kultur Noflex.

Så Python för högstadiet.

Scratch för låg och mellanstadiet.

Jag kommer att lägga in både Scratch och Python i handledningen.

Variabler, funktioner.

Float skriva in vilket typ av tal som kommer in. Måste tala om att det är tal.

Laborerar samtidigt med matematiska termer som differens, summa.

Bokprat klass 2 datum 20/9 2017

Titel: Hundtjuven Författare: Suzanne Mortensen

Bildresultat för hundtjuven

Bild källa:Cdon

 

Titel:Leo och de lösa tänderna

Författare:Christina Lindström

Bildresultat för leo och de lösa tänderna

Bild källa: B.Wahlström

 

Titel:Stoppa svarta madam

Författare: Anna Holmström Degerman

Bildresultat för stoppa svarta madam

Bild källa: Opal

 

Titel: Megakillen Grymma grabben slår till

Författare: Martin Olczak

Bildresultat för mega killen grymma grabben slår till

Bild källa: Bokus

 

Titel: Cirkusdeckarna och tivolimysteriet

Författare: Dan Höjer

Relaterad bild

Bild källa: Adlibris

 

Titel: Loranga, Masarin och Dartanjang

Författare: Barbo Lindgren

Relaterad bild

Bild källa: Bokus

Titel:Lasse Maja fängelsemysteriet

Författare: Martin Widmark

Bildresultat för fängelsemysteriet

Bild källa: Bonnier Carlsen

Bokprat klass 4 Datum 14 sep 2017

Titel:Fem på smugglarjakt

Författare:Enid Blyton

Bildresultat för fem på smugglarjakt

Bild källa: Tradera

Titel:Motorsågar i björkhagen

Författare:Petrus Dahlin

Bildresultat för motorsågar i björkhagen

Bild källa: adlibris

 

Titel;Önskestjärnan

Författare: Ingelin Angerborn

Bildresultat för önskestjärnan ingelin angerborn

Bild Källa: Rabén & Sjögren

 

Titel:Zombiefeber

Författare:Kristina Ohlsson

 

Bildresultat för Titel:Zombiefeber Författare:Kristina Ohlsson

Bild Källa: Adlibris

 

Magiska 12 Fällan

Författare:Michael Grant

Bildresultat för 5.Titel:Magiska 12 Fällan Författare:Michael Grant

 

Titel:Solstriden

Författare:Jeanette Winterson

Bildresultat för Titel:Solstriden Författare:Jeanette Winterson

Bild källa: Rabén & Sjögren

+ Den gigantiska bokpåsen

Bokprat klass 9 Datum 2017-09-04

Titel: Den unga eliten

Författare: Marie Lu

den-unga-eliten

 

Titel: Djupt ner i mörkret

Författare: Héctor Tobar

djupt ner

 

Titel: Dödens märken

Författare: Veronica Roth

dödens märken

 

Titel: Högt spel

Författare: Leigh Bardugo

hogt-spel

 

Titel: Drakarnas imperium

Författare: Valerio Massimo Manfredi

drakarnas

 

Titel:Olyckornas tid

Författare: Moira Fowley-Doyle

olyckorna

 

Titel: Fit Forever

Författare:Dolph Lundgren

fitforever

Källkritik klass 7 & 8

Källkritik

Källkritik på internet, lite vad man kan tänka på.

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Kolla Källan material från skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/elever

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/lathund-1.151074

 

Skriva uppsatser och skolarbeten. Hur du skriver en korrekt källhänvisning och källförtecking både för yngre och äldre elever.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/skrivauppsats-1.173219

Upphovsrätt lärarguide vad det är som gäller.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/lararguider-1.155

Lektionsmaterial och övningar från skolverket för att arbeta med källkritik

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/lektionsmaterial

 

Länk till tidigare arbete med källkritik från förra terminen gå gärna in och läs det. :Källkritik för högstadiet och Källkritik

 

Källförteckning

Det vi främst kommer att fokusera på är att skriva en källförteckning och sökuppdrag. Det finns olika sätt att skriva en. Vi kommer dock att använda oss av Harvard standard. Jag kommer att gå igenom exempel på hur ni skriver källförteckning, citat och refererar.

Ett tips som jag har är att ni skriver källförteckningen i alfabetisk ordning, delar in i olika avdelningar beroende på om det är en muntlig källa, tryckta källor, elektroniska dokument.

Muntliga källor

Exempel på muntliga källor kan vara intervju. Det är viktigt att den ni intervjuar ger sitt samtyck till att vara en källa i t ex ert arbete.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Otryckta-kallor/

Tryckta källor

Exempel på tryckta källor är böcker. Det kan vara böcker ni har i undervisningen eller böcker från biblioteket.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Bocker/

Här är ett intressant exempel på att det är bra att kolla så att webbplatsen man refererar till fungerar. http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard/ . Den korrekta adressen är http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

Referens till tidningar

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Tidskriftsartiklar-och-dagstidningsartiklar/

Referens till elektroniska källor

elekroniska kan vara webbsidor, E-böcker eller CD-Rom.

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Elektroniska-dokument/

Citat: Här ett exempel ifrån Högskolebiblioteket på Boråshögskola

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Citat/

Informationssökning och lite tips och råd

 • Planera din informationssökning
 • Använd flera olika sökverktyg och sökhjälpmedel och sök efter flera källor
 • Tänk på hur du söker och var du söker
 • Sökmotorer: Hur söker du, enkel sökning eller avancerade sökningar
 • Sök på andra språk, exempel engelska mycket mer dokument.
 • Analysera din träfflista, lite tips på vad man kan tänka på vid analys av träfflistan(tar upp på lektionen).
 • Använd ord, meningar och termer i dokument och böcker. T ex detta ord verkar relevant för att få reda på mer.
 • Tips kombinera sökningar och sökverktyg
 • Tankar och funderingar kring Google och Wikipedia

Sökuppdraget för klass 7 och 8

Sökuppdraget handlar om medeltiden. Klass 7 besvarar frågorna t o m nummer 9. Klass 8 besvarar alla frågorna. Använd er av de olika sökverktygen för att lösa sökuppgiften

1.Vad betyder medeltiden?

2.Mellan vilka år varade medeltiden i Europa? Berätta lite kort vad som hände i övriga världen under denna tids period?

3.Vad kallas tiden innan medeltiden?

4.Vad kallas tiden efter medeltiden?

5.Vad betyder feodal och vad innebär det?

6.Vad betyder vasall och vad innebär det?

7.Riddare: Utveckling av rustningar, beskriv kortfattat utvecklingen?

8.Vad betyder riddare? Vilka var deras största motståndare?

9.De fanns en annan sorts riddare i Japan, vad kallades de?

10.William Erövraren var med om ett känt slag, vad hette det och vilket år? Detta slag finns avbildat vad kallas verket?

11.Richard den 1 kallades också något annat vad? Varför kallades han detta? Han deltog i korståg, vad innebär det?

12.År 1346 Crécy var ett stort slag. Mellan vilka länder? Vad kallas detta krig mellan länderna. Riddarna möte vid detta slag sin överman mot ett vapenslag. Vad kallades detta vapen och vad var utmärkande för det.

13.Pesten hade även andra namn nämn några av dem. Hur smittade pesten? Hur många dog och hur stor var dödligheten när man blev smittad?

För att klara uppgiften: Svara på frågorna. Det viktigaste med uppgiften är att du visar hur du tänker, när du gör en informationssökning och skriver en källförteckning efter de standard som vi går igenom.

Informationssökningen: Vilka sökverktyg använder du och varför? Hur söker du, vilka ord och termer använder du? Vilka träffar och dokument bedömde du vara relevanta?

 

Sökverktyg som kan användas för att lösa sökuppdraget

 • Böcker, Historiska böcker
 • Tidningar, Tidskrifter b la Allt om historia
 • Sökmotorer, Google, bing, Yahoo, http://www.ask.com/
 • Metasökmotorer: https://www.ixquick.com/sve/, http://www.info.com/, http://www.dogpile.com/, https://www.search.com/
 • Ämnesordslistor, exempel Libris
 • Länksamlingar, Länkskafferiet
 • Webbplatser, SO-rummet
 • Uppslagsverk
 • Ordböcker och lexikon

 

De källor jag har använt mig av är dessa gå gärna in och läs mer om källförteckning och källkritik

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Kallkritik/

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Att-uppratta-en-kallforteckning/

http://www.huddingegymnasiet.se/Bibliotek/Forteckna-kallor/Kallforteckning/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Citat/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Kallforteckningen/

 

Välkommen tillbaka till skolan

Hej alla elever, föräldrar och skolpersonal. Välkommen till ett nytt läsår. En spännande bibliotekshöst väntar.

Den nya skolbiblioteksplanen för 2017-2018 är på gång, kommer att publiceras här. Skolbiblioteksplanen är det styrdokument som, bibliotekarien=jag arbetar efter och fokuserar verksamheten efter.

Det har skett lite förändringar i biblioteket. Mer hyllor, bättre placering och indelning i olika avdelningar t ex har alla böcker för lågstadiet placerats  och indelade i tre   läs nivåer 1. Börja läsa 2. Knäcka läskoden 3. Lättläst och kapitelböcker. Allt detta kommer att förklaras och visas av mig.

Biblioteket och bibliotekarien kommer vara en  resurs och handledare vid digitaliseringen i skolan i samarbete med pedagoger på skolan. Med b la programmering, IKT, MIK, Informationssökning, källkritik etc. Denna webbplats, blogg kommer att omformas lite för att bättre anpassas efter skolans digitalisering och röda tråden.

Lämna gärna kommentarer om webbplatsen i kommentarsfältet.

Har ni några frågor, funderingar eller önskemål på beställning av litteratur till skolbiblioteket så ni maila de till adressen christian@fsskolan.se eller komma till biblioteket.

Med vänliga hälsningar

Christian Runesson

Skolbibliotekarie

Framstegsskolan